ກ່ຽວກັບ SOAກ່ຽວກັບ  ບ/ສ ເອັສ ໂອ ເອ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ສ້າງຕັ້ງປີ 1992 ຊື່ເດີມແມ່ນ ສະຫະພັນ ໂອເອ

ປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາເປັ້ນ ໂຕແທນຈຳຫນ່າຍແຕ່ຜູ້ດຽວຜະລິດຕະພັນ ແຄນນອນ ແລະ ເອເຊີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ເຊີນແວ່ຊົມ ຫ້ອງວາງສະແດງສິນຄ້າ ແລະ ສູນອົບຮົມ ທັງສອງແຫ່ງໄດ້ທີ່

ແຄນນອນ ໂຊລູມ ແລະ ສູນອົບຮົມ : 181 ຖະຫນົນ ທ່າເດື່ອ ນະຄອນຫລວງ 021 315996

ເອເຊີ້ ໂຊລູມ ແລະ ສູນບໍລິການ : 58 ຖະຫນົນ ທ່າເດື່ອ ນະຄອນຫລວງ 021 315796

ວິໄສທັດ: ລູກຄ້າສຳຄັນທີ່ສຸດສະເຫມີ

ພາລະກິດ: ສະຫນອງສິນຄ້າທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກ ແລະໃຫ້ບໍລີການຫລັງການຂາຍແບບມາດຕະຖານສາກົນໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ

ຮັບສະມັກຄູ່ຄ້າ ແລະ ໂຕແທນຈຳຫນ່າຍທົ່ວປະເທດ